ละครเพลง แฟนธ่อมออฟดิโอเปร่า

เพลง The Phantom of the Opera

 

CHRISTINE:
In sleep he sang to me
In dreams he came
That voice which calls to me
And speaks my name
And do I dream again
For now I find
The Phantom of the Opera is there
Inside my mind

PHANTOM:
Sing once again with me
Our strange duet
My power over you
Grows stronger yet
And though you turn from me
To glance behind
The Phantom of the Opera is there
Inside your mind

CHRISTINE:
Those who have seen your face
Draw back in fear
I am the mask you wear

PHANTOM:
It’s me they hear

CHRISTINE: My spirit and my voice
PHANTOM: Your spirit and your voice

BOTH: In one combined
The Phantom of the Opera is there

CHRISTINE: Inside my mind
PHANTOM: Inside your mind

CHORUS: He’s there,
The Phantom of the Opera
Beware, The Phantom of the Opera

PHANTOM:
In all your fantasies
You always knew
That man and mystery

CHRISTINE:
We’re both in you

BOTH: And in this labyrinth
Where night is blind

The Phantom of the Opera is there

Inside my mind
Inside your mind

Sing

My Angel of Music!

CHRISTINE:
He’s there, The Phantom of the Opera

Sing!

Sing!

Sing!

Sing!

Sing!

Sing!

 เำพลง The Phantom of the Opera แปล

CHRISTINE:
ยามนิทรา เขาขับขานให้ฉันฟัง
ในความฝัน เขาปรากฎกาย
เสียงนั้นเพรียกเรียกฉัน
เอ่ยกล่าวนามฉัน
หรือฉันจะตกในห้วงความฝันอีก
ที่พบว่า
ปิศาจโอเปร่า อยู่ ณ ที่นั้น
ในจิตใจของฉัน

PHANTOM:
จงร้องเพลงกับฉันอีกครั้ง
บทเพลงคู่อันพิสดาร
อำนาจของฉันที่มีเหนือเธอ
แข็งแกร่งเพิ่มพูนทวี
แม้เธอจะหันเหกายไปจากฉัน
ลอบชำเลืองแลจากเบื้องหลัง
ปิศาจโอเปร่าก็ยังสถิตอยู่
ภายในใจเธอ

CHRISTINE:
ผู้ที่ได้เห็นใบหน้าท่าน
ต่างถอยหนีด้วยความกลัว
ฉันเป็นหน้ากากของท่าน

PHANTOM:
คือตัวฉัน ที่พวกเขาได้ยิน

CHRISTINE:  จิตวิญญาณของท่านและเสียงฉัน
PHANTOM:  จิตวิญญาณฉันและเสียงเธอ

BOTH:  หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว
ปิศาจโอเปร่าอยู่ ณ ที่นั้น

CHRISTINE:  ในใจของฉัน
PHANTOM:  ในใจของเธอ

CHORUS: เขาอยู่ที่นั่น ปิศาจโอเปร่า
ระวัง ปิศาจแห่งโอเปร่า

PHANTOM: ในจินตนาการของเธอ
เธอรู้มาตลอด
บุรุษผู้นั้น และความลึกลับทั้งมวล

CHRISTINE: ก็คือตัวท่าน

BOTH:  และในเขาวงกตนี้
ค่ำคืนที่มืดบอด
ปิศาจโอเปร่าคงอยู่ที่นั่น

- ภายในใจฉัน
- ภายในใจเธอ

PHANTOM:
จงร้อง
เทพธิดาแห่งเสียงเพลงของฉัน!

CHRISTINE: เขาอยู่ที่นั่น ปิศาจโอเปร่า

PHANTOM:
ร้องสิ!

ร้อง!

ร้อง!

ร้องสิ!

ร้องไป!

ร้องให้ฉันฟัง!

phantom2 christine5

Comments

comments

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *