ละครเพลง แฟนธ่อมออฟดิโอเปร่า

เพลง Music of the Night

เนื้อเพลง Music of the Night

Nighttime sharpens, heightens each sensation
Darkness stirs and wakes imagination
Silently the senses abandon their defences

Slowly, gently, night unfurls its splendour
Grasp it, sense it, tremulous and tender
Turn your face away from the garish light of day
Turn your thoughts away from cold unfeeling light
And listen to the music of the night

Close your eyes and surrender to your darkest dreams
Purge your thoughts of the life you new before!
Close your eyes, let your spirit start to soar
And you’ll live as you’ve never lived before

Softly, deftly, music shall surround you
Feel it, hear it closing in around you
Open up your mind, let your fantasies unwind
In this darkness which you know you cannot fight
The darkness of the music of the night

Let your mind start a journey through a strange, new world
Leave all thoughts of the world you knew before
Let your soul take you where you long to be
Only then can you belong to me

Floating, falling, sweet intoxication
Touch me, trust me, savour each sensation
Let the dream begin, let your darker side give in
To the power of the music that I write
The power of the music of the night

You alone can make my song take flight
Help me make the music of the night

แปลเพลง Music of the Night

รัตติกาลยามสงัด
ญาณสัมผัสกระจ่างชัด
ความมืดมิดปลุกเร้า
ปลดปล่อยจินตนาการ
อย่างเงียบงัน ทุกความรู้สึก
ละทิ้ง ปลดปล่อย มิต้องระวัง

เชื่องช้า นุ่มนวล
รัตติกาลคลี่เผยความตระการ
จับต้อง และรู้สึก
ทั้งน่าเกรงขาม และอ่อนหวาน
จงเบือนหน้าหนี
แสงที่สาดส่องสว่างพร่า
ให้ความคิดหลุดพ้น
จากแสงอันเย็นเยียบไร้ความรู้สึก
และจงฟัง เสียงดนตรี
แห่งรัตติกาล

หลับตาลง และยอมจำนน
ต่อความฝันอันซ่อนเร้นของเธอ
ขจัดความคิด
เรื่องชีวิตที่เธอเคยรู้จัก
หลับตาลง
และปล่อยจิตให้ล่องลอย สู่เบื้องบน
และเธอจะมีชีวิต
อย่างที่ไม่เคยพบพานมาก่อน

นุ่มนวล และลื่นไหล
เสียงเพลงจะประโลมใจเธอ
ได้ยิน และสัมผัส
อย่างใกล้ชิด รอบๆ ตัวเธอ
เปิดใจของเธอ
ปลดปล่อยจินตนาการออกไป
ในความมืดที่เธอรู้
ว่าเธอไม่อาจต้านทานได้
ความมืดมิดแห่งบทเพลง
ของรัตติกาล

ปล่อยจิตใจของเธอให้ท่องเที่ยวไป สู่ดินแดนใหม่
ละทิ้งความคิดเรื่องชีวิตที่เคยรับรู้มา
ปลดปล่อยวิญญาณ
สู่ในแดนที่เธอปรารถนา
เพียงเท่านั้น
เธอก็จะได้เป็น
หนึ่งเดียวกับฉัน

ล่องลอย คว้างหล่น
สิ่งลุ่มหลง อันแสนหวาน
สัมผัสฉัน เชื่อใจฉัน
ลิ้มรสทุกความรู้สึก
ปล่อยให้ความฝันเริ่มต้น
ปล่อยตัวตนที่ซ่อนเร้น ได้ยอมจำนน
ต่ออานุภาพแห่งบทเพลง
ที่ฉันประพันธ์
อานุภาพของบทเพลง
แห่งรัตติกาล

เธอเท่านั้นที่จะทำ
ให้เพลงของฉันออกเดินทางไป
ช่วยฉันสร้างสรรค์..บทเพลง
แห่ง  รัตติกาล

 

Comments

comments

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *